close
تبلیغات در اینترنت
اخبار جلسات نقد کتاب

کتابخانه عمومی روستای بنه گز

نظرسنجی

تحلیل و نقد رمان بیوتن اثر رضا امیرخانی - حسن فراهانی

«بیوتنِ بی‌قبر»
تحلیل و نقد رمان بیوتن اثر رضا امیرخانی
نوشته: حسن فراهانی
رمان بیوتن از 7 فصل تشکیل شده است:
فصل 1: یعنی
فصل 2: فصل پنج
فصل 3: مسکن
فصل 4: پیشه
فصل 5: زبان
فصل 6: ژنتیک
فصل 7: مراثی
رمان با ورود شخصیت اصلی "ارمیا معمر" به فرودگاه جِی.اف.کندی نیویورک آغاز می‌شود. سرزمینی که گفته می‌شود:  «سرزمین فرصت‌هاست.» جایی که آن‌قدر روی زمین‌اش اسباب تفریح و سرگرمی هست که دیگر آسمان را نخواهد دید؛ یعنی با آن تفریحات و زندگی مدرن سرگرم خواهد شد. حتی گداهای امریکایی (سیلورمن‌ها) هم به نوعی و در مقایسه با گداهای ایران، مدرن هستند. ارمیا از همان آغاز دچار درگیری ذهنی بین سنت و مدرنیته می‌شود، سنتی که یادگار ایران است و مدرنیته‌ای که حال در هوایش تنفس می‌کند. در پایانِ «فصل 1» معلوم می‌شود رمان می‌خواهد بی‌وطن را معنی کند و به عبارت بهتر بیوتن و بیوتنی را نشان دهد.


تحلیل و نقد رمان بیوتن اثر رضا امیرخانی - حسن فراهانی